WYBITNY POLAK

Belgia

Trwa konkurs na Polaka Roku 2014

Już po raz siódmy zostaną przyznane nagrody Polakom wyróżniającym się szczególną aktywnością społeczną, biznesową, artystyczną czy jakąkolwiek inną w Belgii. Konkurs „Polak Roku w Belgii” jest największym wydarzeniem promocyjnym dla Polonii belgijskiej. Organizatorem konkursu jest Rada Polonii Belgijskiej, przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Brukseli oraz Organizacjami: Emigracja Polska i Polish Expat Network.

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku Polaka mieszkającego na terenie Belgii, docenienie jego działalności a także przedstawienie sukcesu, jaki odniósł.

W tegorocznej edycji przyznane zostaną nagrody w sześciu kategoriach: Kultura i Nauka, Działalność gospodarcza, Działalność społeczna, Nagroda Polonii i Nagroda Internautów. Zostanie także  przyznana nagroda specjalną dla wybitnej postaci zasłużonej dla Polski lub Polonii w Królestwie Belgii.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie statuetek nastąpi podczas prestiżowej Gali 14 listopada w Teatrze Wolubilis w Brukseli. Wszystkie informacje dotyczące poszczególnych kategorii oraz regulamin konkursu: http://www.polakroku.be/regulamin/

W dniu 9 września odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły tegorocznej edycji konkursu „Polak Roku w Belgii”.

W skład Kapituły wchodzą:

Pani Izabela du Bois d’Aische – Czetwertyńska
Pani Dorota Dobrzyńska
Pani Marzena Grenczyn
Pan Maciej Hilarowicz
Pan Aleksander Kozłowski
Pan Piotr Ładomirski
Pani Janina Pustkowska
Pan Tomasz Rados
Pan Janusz Stelmaszyk

Ze swego grona Kapituła wybrała jako przewodniczącego pana Piotra Ładomirskiego i jako wiceprzewodniczącego pana Tomasza Radosa.
 
Polak Roku 2013:
W kategorii Kultura: zespół Spotkanie
W kategorii Działalność Społeczna: Jadwiga Agacka
W kategorii Działalność Gospodarcza: firma Save Insurance
Nagrodę Internautów otrzymał Brukselski Klub Polek Bekap.
Nagrodę Polonii, przyznawaną po raz pierwszy w tym roku otrzymał profesor Jean-Bernard Otte
Więcej informacji o laureatach na stronie:
http://www.polakroku.be/polak-roku-2013/polak-roku-2013/
 
Polak Roku 2012 :
W kategorii Kultura: Halinka Jakubowska – artystka, rzeźbiarka.
W kategorii Działalność Gospodarcza:  Elżbieta Marciniak – właścicielka księgarni polskiej w Brukseli
W kategorii Działalność Społeczna: Józef Krajewski
W kategorii Młody Polak: Alexandra Gadzina – wokalistka
Nagroda Internautów: Chór Domino Cantes
Nagrody Specjalne: Franciszek Gałązka i Włodzimierz Lubański
Więcej informacji o laureatach na stronie http://www.polakroku.be/polak-roku-2012/polak-roku-2012/