WYBITNY POLAK

Norwegia

Norweską edycję konkursu organizuje The Young Polish Norwegian Professionals Asoccation – UCI. Stowarzyszenie powstało w 2011 roku z inicjatywy osób, których celem jest aktywne uczestnictwo w życiu polonijnym na terenie Norwegii. Jest to stowarzyszenie młodych profesjonalistów, którzy chcą wykorzystać swoje pomysły oraz doświadczenie dla promocji Polski w Norwegii. Dlatego motto organizacji brzmi: Unite-Connect-Integrate.

Głównymi celami działalności są integracja środowiska polonijnego z Norwegami poprzez organizację wspólnych inicjatyw, kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków w Norwegii oraz promocja polskiej kultury. Stowarzyszenie działa w Oslo. Poza tym członkowie nawiązują współpracę z instytucjami polskimi oraz stowarzyszeniami polonijnymi w całej Norwegii oraz na świecie, w celu wymiany informacji oraz doświadczenia. UCI zajmuje się m.in. organizacją konkursu „Wybitny Polak” w Norwegii, imprez charytatywnych jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz festiwali filmowych.

Pierwsze wybory „Wybitnego Polaka w Norwegii" miały miejsce w roku 2011. Na każdej Gali wręczenia nagród pojawiają się znakomici goście. Konkurs „Wybitny Polak w Norwegii" to okazja do zaprezentowania Polaków wyróżniających się aktywnością, zaradnością czy też inicjatywą w życiu społecznym.

 

TEGOROCZNI LAUREACI

  • Kategoria NAUKA - dr inż. Elżbieta Pacyna 

Pracownik naukowy i główny specjalista od oceny skutków ekonomicznych zmian w środowisku Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU) badającego wpływ zanieczyszczeń środowiska oraz zmian klimatycznych na życie ludzi oraz rozwój ekonomiczny. Jest współzałożycielem i konsultantem naukowym NILU Polska w Krakowie. Brała udział w 21 naukowych projektach unijnych i 6 projektach ONZ, jak również w projektach polsko-norweskich w ramach EEA Grants. Na jej koncie jest ponad 100 publikacji, w tym w najważniejszych czasopismach naukowych. Jej prace inni naukowcy zacytowali jak dotąd ponad 2000 razy. W 2016 roku doktor Pacyna wydała wspólnie z profesorem Józefem Pacyną książkę na temat wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi. 

Rozprawa doktorska dr inż. Pacyny z roku 2010 stała się podstawą do negocjacji na temat powołania nowej konwencji ONZ do spraw redukcji i narażenia środowiska na zanieczyszczenia rtęcią w skali globalnej. Konwencję powstałą w ramach ONZ w roku 2013, zwaną „Konwencją Minamata”, uznaje się za jedno z jej najważniejszych osiągnięć naukowych. 

W ocenie Komisji Ekspertów praca dr inż. Elżbiety Pacyny jest szczególnie warta docenienia dzisiaj, w dobie ożywionej dyskusji nad wpływem skażenia środowiska na zdrowie i życie ludzkie. Alarmujące raporty o skali zanieczyszczeń powietrza w Polsce stawiają przed nami pytania o zakres działań, jakie powinniśmy jak najszybciej wdrożyć dla dobra własnego oraz przyszłych pokoleń. Naukowcy tacy jak dr inż. Elżbieta Pacyna przez dziesięciolecia żmudnej pracy naukowej wypracowali dla nas odpowiedzi na najważniejsze pytania i nadszedł czas, byśmy wysłuchali ich z najwyższą uwagą. 

  • Kategoria BIZNES: Dariusz Bobko

Przedsiębiorca, założyciel pierwszego w Norwegii składu budowlanego powstałego z myślą o polskich wykonawcach. Jego prowadzony w sposób nowatorski i oryginalny Polski Skład Budowlany odniósł duży sukces i po kilku latach został sprzedany norweskiemu holdingowi z wielomilionowym zyskiem. W 2015 roku Dariusz Bobko wraz ze wspólnikami założyli skład budowlany PSB Proff AS we Fredrikstad. W kwietniu tego roku firma otworzyła nową filię w Moss o nazwie PSBFix Interior. Skład ma się stać największym tego typu dostawcą w okręgu, a oferować będzie przede wszystkim materiały wykończeniowe oraz podstawowe materiały budowlane.

Dariusz Bobko został doceniony przez Komisję Ekspertów za przedsiębiorczość, pomysłowość, pracowitość i umiejętność dostrzegania szans biznesowych. Nie bez znaczenia jest również jego zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne Polonii w Norwegii oraz działalność charytatywną. Jako przedsiębiorca Dariusz Bobko promuje polskie marki i polką jakość, co zasługuje na szczególne podkreślenie. 

  • Kategoria MŁODY POLAK - Marta Radwańska

Harcerka, założycielka pierwszej Polskiej Gromady Zuchowej w Norwegii. Urodzona w Bielsku-Białej studentka drugiego roku zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest jednocześnie instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Jako harcerka pełni funkcję członka zespołu do spraw promocji w Hufcu Beskidzkich ZHP, instruktora ds. pracy z kadrą w tymże hufcu oraz komendantki Kręgu Instruktorskiego „Drogowskaz”

W Norwegii pracuje głównie z dziećmi polskich imigrantów. W tym zadaniu stawia sobie za cel uczenie zaradności i aktywizowanie do zaangażowania społecznego przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej tradycji, kultury i historii. Swoją postawą i zaangażowaniem Marta Radwańska przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Polaków w Norwegii i przykładnie zachęca oraz motywuje młode pokolenia do poznawania kultury i zwyczajów kraju rodziców. 

  • Kategoria OSOBOWOŚĆ - Krzysztof Frymarkiewicz 

Muzyk, współzałożyciel pierwszej w Norwegii polskiej grupy hip-hopowej „EMG”, twórca wielu docenionych w Norwegii i zagranicą utworów muzycznych, w tym na przykład: „300 mil do nieba”, „Droga na szczyt” czy „Walka o byt”.  W swojej twórczości skupia się na tematach związanych z codziennym życiem Polaków w Norwegii, w przystępny sposób opisując cienie i blaski emigracji. 

Komisja Ekspertów doceniła jego pasję, talent do zjednywania sobie przedstawicieli różnych środowisk oraz zaangażowanie w działalność charytatywną, w tym udział w przedsięwzięciach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Norwegii. Krzysztof Frymarkiewicz może służyć jako pozytywny przykład człowieka, który z pasji uczynił sztukę i zaraził nią innych. Choć nie ma wykształcenia artystycznego, twórczość uczynił skutecznym lekiem na emigracyjne bolączki, jednocześnie motywując innych do kreatywności. Jego postawa i zaangażowanie w działalność artystyczną są dobrym przykładem dla innych Polaków w Norwegii.

  • Kategoria KULTURA - Dominika Minkacz-Sira 

Aktorka, założycielka teatru Open Window w Bergen, który swoją otwartą formą i rodzinnym klimatem zjednuje sobie fanów w różnych grupach społecznych. Nauczycielka, animatorka kultury, osoba pełna kreatywnej energii. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu na wydziale aktorskim. Wieloletnia pracownica Askøy Kulturskole, gdzie nauczała teatru dzieci w wieku od 8 do 15 lat. 

Dominika Minkacz-Sira jako aktorka, lalkarka i instruktor brała udział w przygotowaniu wielu spektakli i innych projektów artystycznych w Bergen, w tym przedstawień: „Danny od den store fasanjakten” oraz „Påsken”. Współpracowała między innymi z nagradzanym na arenie międzynarodowej norweskim reżyserem Petterem Næssem. 

Komisja Ekspertów doceniła wszechstronność, talent i kreatywność Dominiki Minkacz-Siry, jej wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów i chęć dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami. 

 
Fot. Włodek Kościelniak 

WYRÓŻNIENI:

  • Kategoria NAUKA - dr Elżbieta Czapka 

Socjolog od 2007 roku związana z Norwegią i instytutem NAKMI (Norwegian Center for Migration and Minority Health), gdzie prowadzi głównie badania nad stanem zdrowia i dostępem do usług medycznych grup mniejszościowych, w tym w szczególności Polaków. Obecnie związana również z Høgskolen i Oslo og Akershus, gdzie prowadzi post-doktoranckie badania nad problemem demencji w rodzinach norweskich, somalijskich, tureckich i pakistańskich. Dzięki zaangażowaniu doktor Elżbiety Czapki udało się połączyć we współpracy wiele grup naukowych z Polski i Norwegii, w tym z Uniwersytetu w Bergen i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Komisja Ekspertów doceniła wkład doktor Elżbiety Czapki w gromadzenie istotnej wiedzy, która z czasem będzie tylko zyskiwać na znaczeniu. Specyficzna problematyka ochrony zdrowia polskich i innych migrantów w Norwegii jest tak samo niełatwa do badania, jak i niezwykle potrzebna. Określenie i zrozumienie istniejących zagrożeń oraz potrzeb imigrantów w tej dziedzinie przyczyni się do poprawy dobrostanu nas wszystkich. 

  • Kategoria KULTURA - Magdalena Tutka-Gwóźdź

Doktor kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i pedagog od 2009 roku mieszkająca w Norwegii, gdzie działa na rzecz wzmacniania dialogu międzykulturowego. Dyrektor festiwalu Polskie Dni Filmowe we Fredrikstad i stypendystka gminy Fredrikstad w dziedzinie kultury, gdzie organizuje projekty teatralne i muzyczne. W latach 2011 - 2013 pracowała m.in. jako wykładowca w dziedzinie medioznawstwa na Uniwersytecie w Oslo, gdzie stworzyła autorski przedmiot dla studentów – „Byens symfoni”, „Symfonia miasta” i prowadziła go wspólnie z kompozytorem muzyki jazzowej i filmowej z Krakowa, Dawidem Rudnickim. W roku 2015 założyła Stowarzyszenie InDialog, które promuje dialog międzykulturowy przez sztukę.

Kapituła Konkursu pragnie docenić wkład pani Magdaleny Tutki-Gwóźdź w budowanie pozytywnego wizerunku Polaka w Norwegii, propagowanie wiedzy o Polsce oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez kulturę i sztukę. 

 


Fot. Włodek Kościelniak

 

Dotychczasowi laureaci

Osobowość:

Nina Witoszek - pisarka, filozof, historyk sztuki, profesor Uniwersytetu w Oslo, wybitna intelektualistka. Laureatka Nagrody Wolności Słowa fundacji „Fritt Ord", znana jako wnikliwy i kontrowersyjny komentator w norweskich mediach.

Eugeniusz Kuran - aktywny działacz polonijny, walczący o obecność polskiego doświadczenia historycznego w świadomości norweskiej opinii publicznej.

Anja Øverdahl – działaczka społeczna, artystka, pisarka. W latach 80-tych i 90-tych pomagała przybywającym do Norwegii polskim imigrantom. Swoje życie opisała w autobiografii "Hitler, Stalin i Mała Anja". Państwowa norweska stacja telewizyjna NRK o jej historii życia nakręciła dwa dokumentalne filmy.

Andrzej Tomaszewicz - Jest autorem ponad 150 raportów naukowo-badawczych i publikacji z dziedziny budownictwa oraz współautorem książki „Mosty w Norwegii” opisującej historię norweskiego mostownictwa. Rezultaty prowadzonych przez niego badań naukowych stały się podstawą zastosowania nowoczesnych rozwiązań budowlanych w Norwegii i znalazły zastosowanie m.in. w budownictwie podstaw platform wiertniczych i mostów. Od 2003 r. jest doradcą naukowym przy Norweskim Związku Inżynierów w Oslo. Mieszkając w Norwegii, angażuje się w sprawy Polonii i pomoc Polakom w kraju. Jest m.in. współzałożycielem radia i organizacji "Solidaritet Norge-Polen", która w latach 1981-1989 wspierała demokratyczną opozycję w Polsce. Współpracował z Sobotnią Szkołą w Oslo" i "Klubem Myśli Feliksa Konecznego". Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, został oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sonja Czesława Johansen - całe swoje życie poświęciła walce o kościół katolicki w Norwegii i niechciane dzieci w Polsce. Przez lata wysłała do Polski dziesiątki transportów z darami. Jak przyznaje, pomoc najbiedniejszym w Polsce, a zwłaszcza chorym dzieciom, jest sensem jej życia. Z jej inicjatywy do kraju trafiło blisko 50 transportów z darami dla domów dziecka i szpitali.

 

Biznes:
Łukasz Obolewicz - przedsiębiorca, właściciel firmy Tinn Lys. Dla swoich oryginalnych projektów otrzymał dofinansowanie od Innovasjon Norge, którego głównym zadaniem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w przemyśle oraz promowanie Norwegii jako celu podróży turystycznych.

Włodzimierz Biel - honorowy przewodniczący Rady Programowej i dyrektor zarządzający w Det Norske Veritas Certification AS DNV (jednostki certyfikacyjnej).

Łukasz Tokarski - specjalista do spraw kontraktów międzynarodowych w koncernie Skanska. Jest on pierwszym najmłodszym Polakiem, który otrzymał tak wysokie stanowisko w sektorze prywatnym w branży nieruchomości komercyjnych. Rezultatem jego działań są liczne kontrakty, także z polskimi przedsiębiorcami, oraz projekty realizowane w Polsce.


Kultura:
Joanna Hvalen - autorka szeregu artykułów o Polsce wydanych w prasie norweskiej, popularyzatorka polskiej kultury w Norwegii.

Liev Igor Devold - reżyser filmowy, wykładowca w Szkole Filmowej w Lillehammer, organizator i uczestnik imprez związanych z polską i norweską kinematografią.

Maria Fuglevaag Warsinska Varsi - jest córką polskiego malarza Ryszarda Warsińskiego i norweskiej artystki Britt Fuglevaag. Jej przodkowie ze strony matki byli Samami. Ukończyła legendarną szkołę filmową w Łodzi na wydziale reżyserii. Nakręciła 15 filmów, za które była wielokrotnie nagradzana. Prowadziła wykłady w uniwersytetach w Norwegii, USA i w Kosowie. Do 2012 r. była konsultantem ds. filmów dokumentalnych w Norweskim Instytucie Filmowym. Obecnie pracuje jako mentor w Międzynarodowym Centrum Filmowym Sami w Kautukeino. Jest także dziennikarką (w 1999 r. Norweskie Stowarzyszenie Dziennikarzy przyznało jej tytuł najlepszego dziennikarza freelancera), kuratorem wystaw oraz aktywnym działaczem politycznym i społecznym. W 2015 r. zorganizowała w gminie Nesodden, obchody Narodowego Dnia Samów.

Małgorzata Jaworska - pianistka o światowej sławie, kultura norweska zawdzięcza jej spopularyzowanie w Polsce i na świecie utworów norweskiego kompozytora Thomasa D.A. Tellefsena, ucznia Fryderyka Chopina.

Agnes Banach - Lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Oslo oraz znana i ceniona tłumaczka polskiej literatury. Uznanie dla jej działalności rozciąga się daleko poza środowisko literackie, a jej praca w znaczący sposób przyczynia się do popularyzacji polskiej kultury w Norwegii. W 2013 roku otrzymała "Kritikerprisen" - nagrodę krytyków za najlepsze tłumaczenie na język norweski "Dziennika" Witolda Gombrowicza "1953-1958".

Małgorzata Piotrowskaartystka z bogatym dorobkiem. Czterokrotna stypendystka Norsk Ilustrasjonsfond, uważana jest za jedną z czołowych norweskich rysowniczek. Jej ilustracje zdobią ponad 70 książek, także dla dzieci. Do lokalnej kultury wniosła świeży powiew środkowoeuropejskiej sztuki i wyobraźni. Nauka:
Monika Sokół Rudowska - naukowiec, pracownik Opplandsarkivet avd. Maihaugen w Lillehammer, prowadzi badania na temat polskiej emigracji w Norwegii. Rezultaty stara się wykorzystywać w celu przybliżenia Norwegom, polskiej kultury, sztuki, a także podkreślenia wkładu Polaków w rozwój norweskiej gospodarki kultury i sztuki.

Jakub M. Godzimirski - antropolog społeczny, politolog, tłumacz, badacz, pracownik w Norweskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (NUPI).

Józef Pacyna - Dyrektor Centrum Ekonomii Ekologicznej w Norweskim Instytucie Badań Powietrza (NILU) zajmującego się badaniami powietrza i metali ciężkich. Posiada niekwestionowany dorobek naukowy. Wydał ponad 350 publikacji naukowych, w tym napisał 80 artykułów w recenzowanych czasopismach oraz ponad 30 książek i rozdziałów książek. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami, które znalazły oddźwięk na arenie międzynarodowej. W 2012 roku w Rzymie odebrał prestiżową nagrodę „Life Achievement Award” za całokształt działalności naukowej nt. wpływu metali ciężkich na stan środowiska i zdrowie ludzi. Pacyna jest założycielem i dyrektorem generalnym polskiego oddziału Norweskiego Instytutu Badań Powietrza - NILU Polska - którego celem jest promowanie i wdrażanie technologii skandynawskiej w zakresie inżynierii i ochrony środowiska w Polsce.

Profesor Marek E. Jasiński - profesor w Instytucie Badań Historycznych w Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii NTNU w Trondheim. Jego specjaloność to archeologia morska. Wykładał na uczelniach w USA i Argentynie. Ma na swoim koncie ponad 200 publikacji naukowych. Był kierownikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych dotyczących morskiego i podwodnego dziedzictwa kulturowego. Reprezentował Norwegię w ramach międzynarodowej współpracy naukowej min z uniwersytetami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z Polską Akademią Nauk (PAN), Rosyjską Akademią Nauk, University College London (UCL) w Wielkiej Brytanii, Texas A & M University w Stanach Zjednoczonych, Institem of American Art na Uniwersytecie w Buenos Aires w Argentynie, czy Universidad Autonoma de Yucatan w Meksyku. Prowadząc badania naukowe, współpracował min. z Gubernatorem Svalbardu oraz z czołowymi norweskimi instytucjami takimi, jak Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego, Norweski Instytut Polarny, Norweską Radą ds. Badań Naukowych. Jego projekty naukowe były finansowane przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz koncerny energetyczne takie jak Shell, Norsk Hydro czy Statoil. Efekty kończyły się zawsze sukcesem.

dr Katarzyna Zyśkdziekan i profesor w Norwegian Defence University College w Oslo. W 2015 roku została ogłoszona najlepszym nauczycielem. Jest autorem niezliczonych publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze to: bezpieczeństwo międzynarodowe, studia strategiczne, rosyjska strategia wojskowa, siły i bezpieczeństwo morskie, geopolityka Arktyki, NATO i stosunki transatlantyckie oraz bezpieczeństwo i obrona  Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej. To ceniony ekspert, wielokrotna stypendystka i laureatka wielu nagród przyznanych m.in. przez  Norweski Instytut Badań Obronnych, Ministerstwo Obrony Norwegii  i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii.


„Młody Polak":
Sebastian Garstecki - najmłodszy polski prawnik w Norwegii, prowadził m.in. własną firmę konsultingową ukierunkowaną na obywateli polskich pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w Norwegii. Doradzał również dużym firmom norweskim, w związku z zatrudnieniem pracowników z Polski.

Mikael Pfanhauser - przedsiębiorca, właściciel firmy doradztwa finansowego specjalizującej się w obrocie nieruchomościami i ubezpieczeniach na terenie Norwegii Pfinans AS.

Bartosz Piasecki – szermierz, zawodnik Bygdø Fekteklubb z Oslo, na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku, gdzie reprezentował Norwegię zdobył srebrny medal. Jest to pierwszy i dotąd jedyny medal olimpijski zdobyty kiedykolwiek w konkurencji szermierczej przez zawodnika norweskiego.

Piotr Leciejewski - Bramkarz pierwszoligowego zespołu piłkarskiego Brann w Bergen. Jako piłkarz popularny i lubiany przez kibiców zbiera liczne nagrody i dowody uznania od ekspertów, kolegów i dziennikarzy. W 2012 i 2013 przez lokalny dziennik "Bergens Tidende" został wybrany najlepszym zawodnikiem. W 2013 norweski dziennik "Dagbladet" wybrał go najlepszym bramkarzem. Uznanie dla jego wyników sportowych przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku Polaków w Norwegii.

Kamil Olsztyński - piłkarz, bramkarz, trener i pedagog. Przez lata był ulubionym piłkarzem kibiców miasta Gjøvik. Jest założycielem Akademii Młodych bramkarzy i stanowi znakomity przykład oraz inspirację dla nowych graczy. Obecnie odnosi sukcesy w jednym z największych norweskich piłkarskich klubów młodzieżowych Lørenskog IF w Oslo. Wraz z klubem organizował zbiórki pieniężne, wspierając fundację Kreftforeningen. 


Wyróżnienia:
Zbigniew Górski - przewodniczący Związku Polaków we Fredrikstad, dyrektor Szkoły Polskiej w tym samym mieście, społecznik. Na co dzień prowadzi własną klinikę medycyny rodzinnej. Promuje kulturę polską w Norwegii.

Ryszard Kalinowski - były działacz Solidarności przedsiębiorca, społecznik. W latach 80. organizował transporty z darami dla mieszkańców Elbląga, z którego pochodzi. Od 2006 roku jest przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Norweskiego w Stavanger.

Janina Januszewska-Skreiberg - pisarka i animatorka polskiej kultury w Norwegii, odznaczona wcześniej medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Mirosław «Carlos» Kaczmarczyk – gitarzysta, grający w kilku składach polsko-norweskich m.in. Loud Jazz Band, twórca i organizator norweskiej edycji imprezy artystycznej „Thanks Jimi Festival”, w roku 2004 zdobył on nagrodę Norweskiej Rady Kultury w Norwegii.

Antoni Czajkowski - Nauczyciel i założyciel Polskiej Szkoły w Stavanger. Przez lokalną społeczność uznany za autorytet i osobę odznaczającą się cechami godnymi naśladowania, w tym wysoką kulturą osobistą, bezinteresownością i zaangażowaniem społecznym.

Anna Stanieczek - Sportowiec, instruktor, medalistka i podwójna mistrzyni Norwegii w łucznictwie. Została doceniona za wybitne osiągnięcia sportowe (w tym zdobycie trofeum sportowego Kongepokal) pasję, energię i wytrwałość w działaniu, które mogą być przykładem dla innych

Piotr Mateusz Ludwiczak - wielokrotny medelista i obecny Mistrz Norwegii seniorów na dystansie 200 m stylem grzbietowym w pływaniu.

Tomasz Furmanek - bioinformatyk w Instytucie Badań Morza (Havforskningsinstituttet), fotograf specjalizujący się w dokumentacji widoków norweskich wybrzeży. Jego fotograficzny blog, obserwuje obecnie ponad 77 tysięcy osób, a zdjęcia chętnie publikuje prasa na całym świecie.

Tomasz Nierzwicki - adwokat, radca prawny, nauczyciel i tłumacz. Aktywnie bierze udział w licznych spotkaniach biznesowych, kulturalnych i politycznych, promując Polskę w Norwegii.

 

JAK ZGŁOSIĆ:

1. Należy przeczytać Regulamin i wypełnić załączony do niego komplet dokumentów:

2. Dokumenty należy przesłać na adres: uci.org@gmail.com

TERMINY:

Termin zgłoszeń do V edycji norweskiej: szczegóły wkrótce
Termin gali rozdania nagród w Norwegii: szczegóły wkrótce

KONTAKT: uci.org@gmail.com

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie UCI - The Young Polish Norwegian Professionals Association