WYBITNY POLAK

Holandia

Konkurs „Polonus Roku 2014” w Holandii

Szczegółowe informacje o konkursie Polonus 2014 na stronie internetowej: www.polonus.nl

FINALIŚCI:

Niniejszym mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż wynikiem głosowania Kapituły Polonus 2014 następujący kandydaci zostali nominowani do nagrody Polonus 2014:

KATEGORIA BIZNES/ CATEGORIE BUSINESS
Ewa Szałwińska – AdviesPol
Kris Florek - Florek Onderhoud BV.
Anna Wojnarowska – XSTYLING

KATEGORIA KULTURA/CATEGORIE CULTUUR
Robert Szreder
Małgorzata Smółka
Anna Chojnacka

KATEGORIA NAUKA I TECHNIKA/CATEGORIE WETENSCHAP EN TECHNIEK
Prof. Sławomir Magala
Prof. Mirosław Lech Kamiński

KATEGORIA MŁODY POLAK SUKCESU/SUCCESVOLLE JONGE POOL Do finału weszło czterech kandydatów ze względu wynik ‘ex aequo’.

Sylwia Kuć
Miłosz Krasowski
Paweł Rosalsk
Konrad Rybka

KATEGORIA HONOROWY POLONUS/CATEGORIE ERE POLONUS
Eric van Tilbeurgh
Frans Ruczyński
Ankie Dockx

W imieniu Kapituły i organizatorów składam wszystkim finalistom serdeczne gratulacje! Laureatów w poszczególnych kategoriach, jak też laureata Publiczności poznamy w dniu 15-go listopada 2014 w Studio 21 w Hilversum podczas uroczystej gali Polonus 2014.

***

JAK ZGŁOSIĆ:

1. Należy przeczytać Regulamin i wypełnić załączony do niego komplet dokumentów:

2. Dokumenty należy przesłać na adres:

Stichting Polonus
Postbus 80
3700 AB ZeistHolandia

Lub poprzez online formularz zgłoszeniowy na stronie www.polonus.nl

Organizator: Fundacja Polonus (Stichting Polonus)
Kontakt: info@polonus.nl lub pr@polonus.nl