WYBITNY POLAK

Edycje Regionalne

Zagraniczna edycja Konkursu organizowana jest od 2011 roku. W szczególności  adresowana jest do obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami RP i jest przeprowadzana w pięciu kategoriach:

  • Biznes
  • Kultura
  • Nauka
  • Osobowość
  • „Młody Polak”

 

Za przeprowadzenie zagranicznej edycji konkursu odpowiadają komitety organizacyjne, które są tworzone przez lokalne organizacje polonijne Komitety wyłaniają członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do konkursu oraz wybór samych laureatów. Grono ekspertów to więc swoiste jury, które reprezentuje możliwie szeroki przekrój miejscowej Polonii.

Do pracy w komisji zapraszane są osoby cieszące się uznaniem i autorytetem, mające duże doświadczenie oraz wiedzę odnośnie działalności Polaków w danym kraju Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie obiektywnej oceny kandydatur oraz właściwego wyboru laureatów.

Wszyscy laureaci wyłonieni w etapach regionalnych otrzymują honorowy tytuł Wybitnego Polaka w danym kraju, pamiątkową statuetkę i dyplom. Spośród laureatów zagranicznych edycji regionalnych oraz kandydatur wskazanych przez organizacje krajowe Kapituła Godła „Teraz Polska” dokonuje wyboru laureatów konkursu Wybitny Polak. Wygrani odbiorą statutetki „Wybitnego Polaka” podczas uroczystej Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie (w czerwcu każdego roku).

W ubiegłych edycjach Konkursu etapy regionalne zostały przeprowadzone w USA (Nowy Jork i Chicago), w Belgii, Norwegii, Singapurze, Szkocji, Holandii i Francji. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad realizacją Konkursu Wybitny Polak w Austrii, Niemczech i Los Angeles (USA).