WYBITNY POLAK

VI edycja (2015)

Jan Kulczyk

Jedyny polski przedsiębiorca działający globalnie w sektorze energetyki, surowców mineralnych i infrastruktury. Spółki wchodzące w skład grupy Kulczyk Investments realizują ponad 100 projektów inwestycyjnych w 30 krajach, a ich akcje notowane są na czterech giełdach – w Londynie, Toronto, Warszawie i Johannesburgu. Pierwszy i największy polski inwestor prywatny w Afryce, prowadzi na tym kontynencie projekty o wartości przekraczającej 3 mld zł. 

W 2010 r. powołał do życia CEED Institute, think tank promujący potencjał i konkurencyjność państw Europy Środkowej. Zainicjował w   regionie międzynarodową dyskusję na temat możliwości inwestycyjnych, szans i wyzwań  gospodarczych, jakie stoją przed Afryką i Europą. W 2014 r. powołał Radę Polskich Inwestorów w Afryce. Jest członkiem elitarnej międzynarodowej rady doradców think tanku Atlantic Council. 

Współzałożyciel i wieloletni prezes Polskiej Rady Biznesu. Przewodniczył Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, dziś jest honorowym prezesem obu organizacji. Honorowy prezes Polsko-Afrykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przewodniczący Rady Dyrektorów Green Cross International. 

Filantrop, mecenas kultury i sportu.  Laureat prestiżowej Nagrody Kisiela, Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Medalu Ojców Paulinów (za szczególne zasługi dla Jasnej Góry). Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Mecenasów Kultury. Jako pierwszy przedsiębiorca na świecie został uhonorowany  przez rząd nigeryjski tytułem Przyjaciela Nigerii. Jako sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej wspiera inicjatywy jednoczące środowiska biznesowe, polityczne i sportowe na rzecz  rozwoju sportu.

 

Zygmunt Solorz-Żak

Jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzącym działalność  biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Jak często podkreśla, to, co udało mu się zbudować, zawdzięcza ciężkiej pracy, wytrwałości i ludziom, z którymi miał szansę współpracować. Jego firmy zostały zbudowane od podstaw dzięki polskiemu kapitałowi, co najlepiej dowodzi, że  rodzime przedsiębiorstwa potrafią konkurować z zagranicznymi bez żadnych kompleksów. 

W 1993 r. Solorz-Żak uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną – Polsat, która w wyniku  otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. Telewizja Polsat była pierwszą komercyjną ogólnopolską stacją telewizyjną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zygmunt Solorz-Żak jest przykładem biznesmena i inwestora, który budował swoje firmy nie po to,  aby je potem sprzedać, ale aby tworzyć dla Polski i Polaków, pokazać, że nasz rodzimy kapitał i myśl  biznesowa mogą skutecznie rywalizować i wygrywać z zachodnimi, potężnymi korporacjami.  Zbudował największe polskie przedsiębiorstwo prywatne powstałe na bazie polskiego kapitału. Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Telewizja Polsat tworzą dziś największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną. 

Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i  telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat SA i Telewizja Polsat  Sp. z o.o. (których jest założycielem), a także Polkomtel Sp. z o.o. i Grupę Midas. W obrębie  zainteresowań inwestycyjnych Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru  energetyki (ZE PAK SA), finansów i bankowości (Plus Bank SA) oraz nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.). 

 

Waldemar Dąbrowski

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stypendysta British Council, Instytutu  Goethego oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył Executive Programme for Leaders in Development na Uniwersytecie Harvarda. 

Współzałożyciel i dyrektor Klubu Riviera-Remont (1973–1978), zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Warszawy (1979–1981). W 1982 r. wraz z Jerzym Grzegorzewskim objął dyrekcję Centrum Sztuki Studio w Warszawie, wyprodukował ponad 70 spektakli, w tym głośną inscenizację „Tamara”. Z Franciszkiem Wybrańczykiem utworzył orkiestrę Sinfonia Varsovia, pozyskując dla niej, jako dyrektorów artystycznych, znakomitych dyrygentów – Jerzego Maksymiuka i Yehudi Menuhina. 

W 1990 r. został wiceministrem kultury i sztuki oraz szefem Komitetu Kinematografii. Sprawował ten urząd przez cztery lata, w tym czasie przeprowadził gruntowną reformę polskiej kinematografii. W latach 1994–1998 był prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W 1998 r. po raz pierwszy objął stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 

W latach 2002–2005 był ministrem kultury. Do największych osiągnięć Waldemara Dąbrowskiego w tym okresie należy zaliczyć uchwalenie nowej ustawy o kinematografii, w wyniku której powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. W 2004 r. w związku z planowanym Rokiem Chopinowskim stworzył program Chopin 2010. Nadał również nowy kształt Instytutowi Fryderyka Chopina, przypisując mu m.in. odpowiedzialność za prowadzenie Muzeum Fryderyka Chopina. W 2003 r. powołał Instytut Książki. Z jego inicjatywy powstał także Instytut Teatralny i Instytut Sztuki Audiowizualnej. 

W styczniu 2008 r. został mianowany przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego przewodniczącym Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego 2010. W uznaniu zasług za organizację jubileuszu 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Miał zasadniczy wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od października 2008 r. jest ponownie dyrektorem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.