WYBITNY POLAK

V edycja (2014)

dr Janusz Lewandowski

Członek Komisji Europejskiej do spraw programowania finansowego i budżetu. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1984 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1980-1989 doradca ekonomiczny NSZZ Solidarność, a w 1988 r. współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD) ze środowiska tzw. gdańskich liberałów. Minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). Jego główne sukcesy w tym czasie to m.in. uruchomienie giełdy i opracowanie programu powszechnej prywatyzacji. W latach 1989-1991 i 1993-1997 przewodniczący Rady Programowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1991–1993, 1997–2001, 2001–2003 poseł na Sejm RP. W latach 2004–2007 przewodniczący Komisji Budżetowej PE. W latach 2004–2009 poseł do Parlamentu Europejskiego 6 i 7 kadencji. Od 2010 roku komisarz europejski do spraw programowania finansowego i budżetu w Komisji Europejskiej.

 

Andrzej Wajda

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i scenograf; jeden z najwybitniejszych twórców w historii światowego kina. Zdobywca Oscara za całokształt twórczości.Urodzony 6 marca 1926 r. w Suwałkach. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suwałkach, a następnie – po przeniesieniu jego ojca, zawodowego oficera Wojska Polskiego – w Radomiu. Tam spędził lata wojny, uczęszczał na tajne komplety i krótko uczył się w prywatnej szkole malarskiej, pracując jednocześnie na kolei jako magazynier, tragarz, bednarz, ślusarz i kreślarz w biurze kolejowym. Studiował malarstwo na ASP w Krakowie (1946–1950), następnie reżyserię w PWSF w Łodzi.

W latach 1972–1983 kierownik Zespołu Filmowego „X”. Od roku 1978 do 1983 prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, później jego honorowy przewodniczący. W latach 1978–1981 przewodniczący Polskiej Federacji DKF, zaś od roku 1981 jej honorowy przewodniczący. Od 1977 r. honorowy członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1989 r. członek Komitetu Kinematografii. Założyciel działającej od 2002 r. w Warszawie Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jako reżyser teatralny szczególnie mocno związany był z krakowskim Starym Teatrem. W latach 1989–1990 kierował warszawskim Teatrem Powszechnym. Był inicjatorem powstania i fundatorem (za otrzymaną w 1987 r. Nagrodę Kioto) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, otwartego w 1994 r. W roku 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, gdzie przewodniczył komisji do spraw kultury i środków przekazu. W latach 1989–1991 senator RP.

W 2011 r. Andrzej Wajda został odznaczony Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, za promowanie polskiej sztuki filmowej w świecie”. Uhonorowany został także Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej, Komandorii Legii Honorowej Republiki Francuskiej oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Współzałożyciel, prezes i wykładowca Fundacji Szkoła Wajdy oraz Wajda Studio w Warszawie. Honorowy członek Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA), członek Institut de France w Paryżu, Europejskiej Akademii Filmowej, doktor honoris causa uniwersytetów w Bolonii, Lyonie, Brukseli, Moskwie i Waszyngtonie.

 

Prof. dr hab. Marek Belka

Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjął pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 r. habilitował się. Od 1986 r. związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 i 1985–1986 odbył staże naukowe na Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od lat 90. pełnił szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W 1990 r. został doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.

Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001–2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004–2005 był premierem rządu RP. Od 2006 r. sekretarz wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektor europejskiego departamentu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003–2004).

Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W dniu 10 czerwca 2010 r. prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm RP na prezesa Narodowego Banku Polskiego, urząd objął 11 czerwca 2010 r.

W styczniu 2011 r. prof. Marek Belka został wybrany na trzyletnią kadencję do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 2011 r. pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od czerwca 2012 r. jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. członkiem Central Bank Governance Group, działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).