WYBITNY POLAK

III edycja (2012)

prof. Wiesław L. Nowiński

Naukowiec, wynalazca i wizjoner; twórca atlasów mózgu. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, doktorat z wyróżnieniem otrzymał z Politechniki Łódzkiej i habilitację z Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 20-tu lat pracuje w Singapurze w Agencji do Spraw Nauki, Technologii i Badań. Doktor Nowiński jest głównym naukowcem i dyrektorem Laboratorium Obrazowania Biomedycznego. Jest również profesorem na Nanyang Technological University w Singapurze, Harbin Institute of Technology w Chinach i University of Washington Medical Center w USA.

Jego działalność naukowa obejmuje m.in. atlasy mózgu, udar mózgu, stymulację mózgu, przetwarzanie obrazów medycznych, neuroinformatykę, rzeczywistość wirtualną, komputerowe wspomaganie diagnozy i leczenia oraz przyszłe kierunki w radiologii i chirurgii wspomaganej komputerowo.

Opublikował ponad 500 publikacji naukowych i zgłosił 50 wniosków patentowych - 30 patentów zostalo przyznanych, w tym 14 w USA. Utworzył 3 hi-tech firmy. Skonstruował najbardziej zaawansowany trójwymiarowy atlas mózgu zawierający ponad 2000 elementów (Oscar radiologiczny 2009). Zaproponował wiele pionierskich rozwiązań dotyczących atlasów mózgu i ich zastosowań w neurochirurgii, neuroradiologii, neurologii, mapowaniu mózgu i edukacji medycznej - w tym: przetwarzanie obrazów medycznych wspomagane atlasem (US patent), stereotaksja śrubowa (US patent), probabilistyczny atlas funkcjonaly (US patent), probabilistyczny atlas udarowy (patent zgłoszony) i przetwarzanie obrazów udaru mózgu wspomagane atlasem (US patent). Wprowadził nowe koncepcje w neurochirurgii stereotaktycznej i funkcjonalnej wspomaganej atlasem opublikowane w licznych artykułach i rozdziałach.

Skomercjalizował atlasy mózgu sprzedane do 16 firm. Wprowadził elektroniczne atlasy mózgu do neurochirurgii; są one stosowane w ponad 1200 stacjach neurochirurgicznych/szpitalach na całym świecie przez wiele firm, w tym czołowych (Medtronic/USA, Brainlab/Niemcy, Elekta/Szwecja). 9 atlasów zostało wydanych przez czołowego amerykańsko-niemieckiego wydawcę medycznego Thieme, które rozprowadziło około 7 tys. kopii atlasów. Najnowsza wersja atlasu na iPadzie jest wprowadzana do amerykańskich uniwersytetów medycznych.

Dr. Nowiński otrzymał 34 nagrody; 21 nagród od czołowych stowarzyszeń medycznych, w tym Magna cum Laude (Oscar radiologiczny) od Radiological Society of North America w 2009 i 2004; Magna cum Laude od European Congress of Radiology w 2000; Summa cum Laude w 2012, 2008 i 1997, oraz Magna cum Laude w 2009 i 2005 od American Society of Neuroradiology. Finalista azjatyckiego konkursu innowacyjnego Asian Innovation Award 2010 (za udar mózgu) zorganizowanego przez The Wall Street Journal i Credit Swisse. Za swoje osiągnięcia otrzymał Kawalerski Krzyż Zasługi w 2005.

Jego prace były prezentowane m. in. w Discovery Channel, The Wall Street Journal/Asia, Channel News Asia, TVN, Polityka; a biograpia cytowana w Who’s Who in the World, Who’s Who is Science and Engineering, Who’s Who in Medicine and Healthcare i Who’s Who in Asia.
 

prof. Henryk Skarżyński

Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 Specjalista Krajowy a następnie Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii.

Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto, wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie.

Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” - 1993, resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu - 1996, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy - 2003. Dzięki dwóm dekadom jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

Autor i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Profesor Honorowy Uniwersytetu w Provo, USA (1998), Doctora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011). Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych – Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy członek polskiego i słowackiego towarzystwa otolaryngologów, pierwszy w historii pochodzący z Polski członek amerykańskiego towarzystwa otologów, członek CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS.

Laureat nagród państwowych - Premiera, Ministrów Zdrowia, Nauki i Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego oraz wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy. Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE.

Główny inicjator przyjęcia w 2011 Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie – podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów, foniatrów, terapeutów mowy i okulistów. Zwieńczeniem działań było przyjęcie w 2011 Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Kierowany przez prof. Skarżyńskiego Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał (2012) Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Innowacyjność”. Nagroda została przyznana za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej - oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012.