WYBITNY POLAK

Irlandia

Organizatorem konkursu jest Klub Twórczego Myślenia z Limerick, a honorowym patronatem konkurs objął Ambasador RP Ryszard Sarkowicz. 

 

Laureaci II edycji Konkursu (2017)

 • kategoria KULTURA - Małgorzata Dulny

Założycielka, choreograf i instruktor Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Koniczyna”.

 • kategoria BIZNES - Marcin Kulik

Przedsiębiorca z doświadczeniem w wielu obszarach biznesu, sponsor polskiej grupy teatralnej oraz nagród multikulturalnych MAMA Awards. Z zamiłowania wielki promotor Polski. Uhonorany kilkakrotnie m.in. jako Młody Biznesmen Roku Irlandii 2016 Regionu Fingal (Ireland’s Best Young Enterpreneur 2016); zdobywca srebra w globalnym konkursie DELL loT Awards oraz w konkursie na Polonijny Produkt roku 2015.;

 • kategoria OSOBOWOŚĆ - Ewa Ikwanty

Związana z organizacją Centrum Together – Razem w Cork. Organizatorka wielu eventów polsko-irlandzkich, wolontariuszka podczas dwóch edycji festiwalu PolskaEire w Cork. Koordynuje jeden z większych projektów europejskich "Bez granic", polegający na organizowaniu praktyk zawodowych dla młodych ludzi z Polski. 

 • kategoria „Młody Polak” - Adrian Szejka

Nauczyciel w Sobotniej Polskiej Szkole. Prowadzi zajęcia taneczno-aktorskie z dziećmi. Współpracuje z Teatrem Polskim w Limerick oraz chórem Cantate Deo.

 • wyróżnienia:
  • Sylwia Gołębiewska-Jakubas

Aktywnie promuje mowę ojczystą; motywuje dzieci do pokonywania trudności edukacyjnych i emocjonalnych. Twórca projektów „Mała Polska w County Louth”, Polskiej Szkoły w Dundalk oraz „Strefa Mowy – Spech Zone Therapy Center”. Opiekunka osób starszych w programie „Light Domestic & Garden Works”. ​

 • ​​​Katarzyna Kowalska 

Współpracuje z irlandzkimi instytucjami: od 2012 r. NCCWN Clare Women’s Network; od 2014 r. z Clare Immigrant Support Centre; z Irish Cancer Society Ennis. Współorganizatorka corocznych Dni Kobiet oraz Nocy Kultury. Wolontariuszka w Ennis Street Art Festival, World Peace Day. Współpracuje z Polish Irish Association Ennis. Wpiera integrację między Irlandczykami i Polakami oraz innymi grupami narodowościowymi, angażując się lokalnie w organizację festivalu PolskaEire, Dzień Niepodległości i WOŚP

 • Aneta Kubas

Prezes biblioteki polskiej „Biblary” w Dublinie. Redaktor w mediach polonijnych, m. in. w portalu Londynek w UK. Jedyna polska przedstawicielka Polskiej Agencji Prasowej w Irlandii.

 

Laureaci I edycji Konkursu (2016)

 • kategoria NAUKA - dr Bożena Cierlik - wykładowczyni w Cork University i dyrektor Centrum Together-Razem

 

W Uniwersytecie w Cork utworzyła jedyne seminarium z historii Polski oferowane na uniwersytetach w Irlandii jako integralna część programu BA. Od wielu lat współpracuje z instytucjami edukacyjnymi w Polsce m.in. z Instytutem Pamieci Narodowej (IPN). Propaguje historię i kulturę polską w Irlandii oraz irlandzką w Polsce.
Jest założycielką Klubu Polskiego Filmu w Cork w Uniwersytecie UCC. Jest członkiem zarządu Together-Razem, członkiem zwyczajnym Irish Polish Socjety, członkiem Studiów Słowiańskich w Irlandii, ekspertem ewaluatorem programów UE dotyczących poszerzenia Unii Europejskiej. Jest również autorką licznych publikacji naukowych i uczestniczką wielu konferencji naukowych, na których przybliża Irlandczykom historię Polski oraz  Polakom historię Irlandii. 

 • kategoria KULTURA - Justyna Cwojdzińska - dyrektor Polish Art Festival, właścicielka szkoły językowej

 

Od 2005 roku w Irlandii działała na rzecz Polonii, najpierw w Irish-Polish Cultural & Business Association, a  od 2007 r. w Polish Art Festival, którego jest założycielką i dyrektorem artystycznym.

Głównym celem Polish Art. Festivalu jest prezentacja prac polskich artystów tworzących w Irlandii połączona z promocją polskiej kultury. Idea realizowana jest poprzez liczne spotkania z twórcami, wykłady, warsztaty, projekcje filmów, pogadanki, koncerty, targi rękodzieła artystycznego, happeningi, spektakle czy pokazy teatru ulicznego. 

Justyna Cwojdzińska działa ponadto jako aktywista środowiska polonijnego. Jest wlaścicielem ELI Language School (prowadzącym kursy jezyka angielskego i polskiego) oraz Świetlicy i Centrum Edukacyjnego „Snowflakes”, które promuje język polski i polską kulturę wśród dzieci i młodzieży. Zasiada w radzie Forum Polonia zrzeszającego polskie organizacje polonijne, a ponadto jest koordynatorem Festiwalu PolskaEire na rejon Limerick. 

 • kategoria BIZNES - Maja Ulej – właścicielka cukierni MMCookies

 

Jej przygoda z pieczeniem ciast zaczęła się, kiedy miała 12 lat i pierwszy raz upiekła ciasteczka, które jej wyszły. Od tamtej pory piecze zawsze i wszędzie! Gdy wraz z mężem przed 10 laty przyjechała do Irlandii, od razu wiedziała, że tu spróbuje spełnić swoje marzenia z dzieciństwa i otworzy własną cukiernię-ciastkarnię z ręcznie dekorowanymi ciasteczkami – MMCookies. W krótkim czasie firma została zauważona przez największe sieci hoteli GM*5 oraz magazyny ślubne i  blogerów. Cukiernia zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. dla najlepszego dostawcy tortów ślubnych według „Irish wedding Dairy”. Zdjęcia ślubnych tortów MMCookies publikowały m.in. „Vogue” i „Tatler”. 

 • kategoria OSOBOWOŚĆ - Agnieszka Wieczorkowska - działaczka polonijna, działaczka społeczna, twórca Gromadki Skrzatów ZHP  „Smartusie”

 

Działaczka społeczna, członek Komitetu Sterującego Forum Polonia w Irlandii oraz zarządu ZHP w Irlandii. Współzałożycielka jednostki harcerskiej - Gromadki Skrzatów ZHP o nazwie "SMARTUSIE" w Dublinie. Zaangażowana w wiele projektów społecznych, m.in. Festiwalu Polska Eire w Irlandii; organizatorka "S for Solidarity". Wcześniej wspierała działalność BIBLARY w Dublinie oraz Ballymun Intercultural Group, gdzie w latach 2012-2014 organizowała coroczny Dzień Kultur w Dublinie. Koordynator projektów mających na celu zwiększenie partycypacji Polonii w życiu społecznym i politycznym. W 2014 roku była niezależną kandydatką do władz samorządowych w Irlandii, uzyskując najwyższy wynik wśród polskich kandydatów do władz lokalnych. 

 • kategoria „Młody Polak” - Marcin Piotrowski – animator kultury i społecznik

 

Na co dzień udowadnia, że w małych miejscowościach można robić wielkie rzeczy. Człowiek z pasją, niespożytą energią i charyzmą. Wykazuje olbrzymią determinację do pozytywnego zmieniania otoczenia. Animator kultury i społecznik, członek-założyciel dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko (Polska) i Polish Irish Association (Irlandia). Właściciel ośrodka Chutor Gorajec (Polska) w Irlandii.

Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania historyk regionalista. Organizator i dyrektor festiwali, koordynator kampanii społecznych i współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami z Polski, Irlandii i Ukrainy. Jego terenem działania jest głównie prowincja, tereny defaworyzowane (małe miasteczka i wieś). Swoje życie dzieli pomiędzy Polskę i Irlandię, w obu krajach równolegle prowadząc działalność społeczną i kulturalną.