WYBITNY POLAK

2012

W związku z przypadającym w 2012 roku jubileuszem Godła "Teraz Polska" Kapituła Konkursu "Teraz Polska" przyznała honorowe wyróżnienia Prezydentom RP: Lechowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu oraz pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu. Wymienieni Prezydenci byli patronami honorowymi Polskiego Programu Promocyjnego oraz Konkursu "Teraz Polska". Ich zaangażowanie przyczyniło się do umocnienia rangi Konkursu oraz prestiżu Godła "Teraz Polska".

Lech Wałęsa

Patron Honorowy Konkursu „Teraz Polska” w latach 1993-1995

Lech Wałęsa, urodził w 1943 r. W latach 1967-76; 1980-81 i od 1983 r. pracownik Stoczni Gdańskiej (wówczas im. Lenina). Zwalniany z pracy za działalność związkową. W grudniu 1970 r. członek Komitetu Strajkowego. Od 1978 r. członek komitetu założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w Stoczni Gdańskiej, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Współzałożyciel NSZZ Solidarność. W stanie wojennym internowany (od grudnia 1981 do listopada 1982 r.). Po zwolnieniu kontynuował działalność polityczną i związkową. W latach 1987-90 przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność. W 1983 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla a w 1989 r. współtwórca porozumień Okrągłego Stołu.

Doctor honoris causa ponad stu uczelni polskich i zagranicznych, pierwszy Prezydent III Rzeczypospolitej w latach 1990-1995. Fundator Fundacji Instytut Lecha Wałęsy. Swoją działalnością dba o dziedzictwo narodowe oraz tradycje niepodległościowe i solidarnościowe a także promuje Polskę na arenie międzynarodowej.

 

Aleksander Kwaśniewski

Patron Honorowy Konkursu „Teraz Polska” w latach 1996-2005

Aleksander Kwaśniewski jest byłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (1995 – 2005). Urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie.

Uczestniczył w negocjacjach słynnego „Okrągłego stołu” w Polsce, które ostatecznie doprowadziły do pokojowej transformacji Polski z komunizmu do demokracji. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy raz wygrał wybory prezydenckie w 1995roku. Współautor nowej demokratycznej polskiej Konstytucji, którą podpisał 16 czerwca 1997 roku.

Pod jego rządami, Polska w końcu przystąpiła do NATO w 1999. Jest aktywnym zwolennikiem dalszego rozszerzania sojuszu w ramach polityki „otwartych drzwi”. Silnie popiera integrację europejską, Kwaśniewski prowadził kampanię na rzecz zatwierdzenia traktatu akcesyjnego w 2003, a Polska 1 maja 2004 roku stała się członkiem UE.

 

Lech Aleksander Kaczyński

Patron Honorowy Konkursu „Teraz Polska” w latach 2006-2010

Lech Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001, prezydent Warszawy w latach 2002-2005.

Współzałożyciel partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszy prezes, senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji. Był doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą w zakresie prawa pracy. Zginął w katastrofie rządowego samolotu Tu-154 w Smoleńsku.